سلام
بعد از اینکه یه پروژه mvc ایجاد کردیم تو بخش model دیتا بیسمون را ایجاد می کنیم و تو بخش کنترل کوئری هامون را می نویسم و بخش view هم نمایش صفحات می باشد
1- ایجاد دیتابیس در model راست کلیک...