به محض اینکه ما به خانه جدید وارد می شویم مشکلات رو می شوند پس باید قبل از وارد شدن یه سری کارهارا انجام دهیم :
1-قبل از اینکه لوازم را به خانه جدید منتقل دهیم تصمیم بگیریم که لوازم را در کجای منزل...