شرایط تحصیل در مقطع دیپلم درترکیه

شرایط تحصیل و پذیرش دانشجو مقطع دیپلم متوسطه در ترکیه بر اساس آزمون یوس می باشد.این آزمون مشتمل بر سوالات ریاضی و تست هوش (IQ) میباشد که هریک از دانشگاهها سالانه...