امروزه هر سازمان، شركت و یا كسب و كاری به وب سایتی عمومی برای معرفی، اطلاع رسانی و یا فروش محصول یا سرویس خود وابسته است. وب سایت*های عمومی اغلب هدف حمله قرار می*گیرند. برخی از حملات وب سرورها عبارت...