سلام بچه*ها

من یه پروژه*ی سی*شارپ دارم که دیتابیسش رو یکی دیگه طراحی کرده و من فقط دارم از پروژه و دیتابیس روی سیستم خودم استفاده می*کنم.
محیطم Visual Studio 2015 هست, Microsoft SQL Server 2016...