به محض اینکه ما به خانه جدید وارد می شویم مشکلات رو می شوند پس باید قبل از وارد شدن یه سری کارهارا انجام دهیم :
1-قبل از اینکه لوازم را به خانه جدید منتقل دهیم تصمیم بگیریم که لوازم را در کجای منزل می خواهیم قرار دهیم تا در هنگام تخلیه دچار سردرگمی نشویم و هروسیله را در جای مخصوص خود قرار دهیم.در این صورت وسایل برروی هم تلمبار نمی شود.
2-قبل از اینکه تلفن را بر دارید و با شرکت اتوبار تماس بگیرید سری به خانه جدید بزنید و از وضعیت موکت ها و سرامیک ها اطلاع پیدا کنید تا اگر نیازی به تعویض کردن داشتند آنها را تعویض کنید چون امکان ندارد بعد از اسباب کشی بتوانید این کار را انجام دهید.