با سلام
آیا برای ماژولار نویسی یک برنامه سیستم php صرفا هوک باید بکاربرده شود
آموزشی در زمینه هوک نویسی ترجیحا فارسی سراغ دارید؟