سلام و روزتون بخیر دوستان

من میخوام با ارسال دیتای سریال از یه برد اونو توی پی سی داشته باشم. میخوام این کارو با برنامه نویسی سی شارپ انجام بدم. برنامه مو گذاشتم. که خب یه رشته از ورودی پورت میخونه. مساله اینه که فک کنم ما نمیتونیم بیت ها رو توی تکس باکس ببینیم. میخوام لااقل بتونم معادل دسیمال هر بایت رو ببینم. اگه ممکنه بگید چه تغییراتی لازمه.
ممنون

private void btnOpen_Click(object sender, EventArgs e)

{
serialPort1.DataBits = 8;
serialPort1.Parity = Parity.None;
serialPort1.StopBits = StopBits.One;
serialPort1.BaudRate = 115000;
serialPort1.PortName = "COM4";
serialPort1.Open();
}
private void DisplayText(object sender, EventArgs e)
{
textBox2.AppendText(StrRecieve);
}

private void serialPort1_DataReceived(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)
{
// string StrRecieve;

StrRecieve = serialPort1.ReadExisting();
this.Invoke(new EventHandler(DisplayText));
}