با توجه به تنوع برندهای ایرانی و خارجی استعلام برند قبل از ثبت بسیار ضروری است. شما می*توانید برای استعلام قبل از ثبت برند از اطلاعات بایگانی*شده در سامانه*ی اداره*ی مالکیت صنعتی یا روزنامه*های رسمی کشور استفاده کنید. با استعلام برند می*توانید از تمامی برندهایی که در کالا و خدمات موردنظر ما قبلاً به ثبت رسیده مطلع شد و از درخواست ثبت آن در سامانه جلوگیری کرد.
با استعلام قبل از ثبت برند علاوه بر صرفه*جویی در وقت و هزینه، بااطلاع از تمامی برندهای ثبت*شده در 45 طبقه*ی کاری درصورتی*که از آن برند در طبقات دیگر استفاده*شده باشد نیز مطلع می*شوید و دیگر نیازی به تنظیم اظهارنامه نیست.
برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت ثبت شرکت و ثبت برند نوبل مراجعه فرمایید.
تلفن : 02188770580