سلام بچه*ها

من یه پروژه*ی سی*شارپ دارم که دیتابیسش رو یکی دیگه طراحی کرده و من فقط دارم از پروژه و دیتابیس روی سیستم خودم استفاده می*کنم.
محیطم Visual Studio 2015 هست, Microsoft SQL Server 2016 Standard هم دارم.
ولی دیتابیس به پروژه متصل نمی*شه و موقع تست کردن کانکشن این ارور رو می*ده:
Capture.jpg
متنش هم می*ذارم دوباره:
The Data Source value in the connection string specifies an instance of SQL Server that is not installed. To resolve this issue, you can either choose to install the matching instance of SQL Server or modify the Data Source value in the connection string.

به سازنده*ی دیتابیس هم دسترسی ندارم که بپرسم از چه نسخه*ای استفاده کرده.

نظری دارید؟