هر تصویر در دنیای دیجیتال از واحد های بسیار کوچکی با نام پیکسل تشکیل شده. اگر عکسی را درون کامپیوتر و یا حتی گوشی موبایل تان بزرگ کنید تا جائیکه دیگر از آن حد نتوان بیشتر عمل بزرگنمائی را انجام داد می توانید پیکسل های عکس را ببینید. اگر تصویر سیاه و سفید باشد این خانه های کوچک رنگی بین سفید تا سیاه دارند ولی اگر تصویر شما رنگی باشد این پیکسل ها نیز هر کدام رنگ مشخصی دارند.شکل زیر تصویری را نشان می دهد که بخشی از آن تصویر بزرگنمائی شده و پیکسل ها نمایان شده اند.رزولوشن یک تصویر دیجیتال تعداد پیکسل های تشکیل دهنده ی تصویر است. هر چه تصویری دارای رزولوشن یا پیکسل بالاتری باشد کیفیت بیشتری دارد و جزئیات را بهتر نمایش می دهد.شکل فوق یک تصویر را در رزولوشن های مختلف نمایش میدهد. ملاحظه می کنید هرچه تعداد پیکسل ها در طول و عرض تصویر بیشتر می شود تصویر با کیفیت تر به نظر می آید.از این به بعد به راستای افقی تصویر طول تصویر و به راستای عمودی تصویر عرض تصویر می گوئیم. بنابراین رزولوشن تصویر تعداد پیکسل های طول تصویر در عرض تصویر است.

هر پروژکتور نیز در به تصویر کشیدن تصویر از دیدگاه پیکسل ها محدودیت دارد. بخشی در هر ویدئو پروژکتور وجود دارد که وضیفه آن تولید تصویر است. این تصویر تولید شده سپس توسط سیستم اپتیکی پروژکتور روی پرده نمایش دیده می شود. بخش تولید تصویر تعداد پیکسل های مشخصی را می تواند تولید کند. و این به این معنی است که شما محدود به پیکسل های پروژکتور هستید. مثلا اگر تصویری با رزولوشن 3000 در 2000 پیکسل داشته باشید ولی پروژکتور شما دارای رزولوشن 800 در 600 تصویر با رزولوشن پروژکتور یعنی 800X600 پیکسل نمایش داده می شود.

ويدئو پروژکتور irajector