جراحی بای پس معده
جراحی بای پس معده را آن دسته از بیمارانی توصیه می کنیم که ضریب چربی بدن*شان بیش تر از ۴۵ باشد یا ضریب چربی بالای ۳۵ و دچار یک عارضه چاقی مثل دیابت داشته باشند در این زمان یکی از عوامل موثر جراحی بای پس می باشد. این دسته از بیماران بارها رژیم های غذایی مختلف را تجربه کرده ولی متاسفانه قادر به کاهش وزن درحد وزن ایده آل خود نشده و از لحاظ روحی نیز دوران سختی را پشت سر گذاشته اند، در نتیجه پس از پایان دوره ی رژیم خود به وزنی بیش از وزن اولیه ی خود بازگشته اند کاندی مناسبی برای عمل بای پس معده هستند.

جراحی گاستریک بای پس – بای پس معده
جراحی*های گاستریک بای پس معده در اواخر سال*های ۱۹۹۰ رواج بیشتری پیدا کردند. عمل بای پس معده در واقع ترکیبی از کاهش حجم معده و اختلال در جذب مواد غذایی می*باشد. در جراحی*های بای پس، معده دو قسمت می*شود و کیسه کوچکی که از معده ساخته می*شود در فواصل متغیر اما معینی، به روده بیمار متصل می*گردد. در جراحی*های سوء جذبی با کاهش جذب کالری، بیمار لاغر خواهد شد.

ا