خرید لباس نوزادی
خرید لباس نوازدی در عین هیجان انگیز بودن بسیار چالش برانگیز است هنگام خرید لباس نوزاد باید دقتی شود که کدام لباس ضروری و کدام مناسب نیازهای اولیه نوزاد می باشد. لباس زیر نوزادی کمک می کند پوشاک نوزاد بازی نکند و ثابت بماند، لباس زیر نوزاد از پس دادن ادرار یا مدفوع تا حدی جلوگیری می کند. بهتر است از لباس بدون حساسیت نوزادی استفاده کنید که بدن نوزاد دچار حساسیت نشود