مخزن سپتیک فاضلاب یا سپتیک تانک فاضلاب ، مخزنی است که از پخش شدن فاضلاب جامد در محیط جلوگیری میکند. بعبارت بهتر سپتیک تانک فاضلاب از طریق فعالیت باکتری های بیهوازی فاضلاب جامد را به فاضلاب مایع تبدیل نموده و تحویل طبیعت با واسطه چاه جذبی می دهد.

سپتیک تانک فاضلاب همچون سطل زباله عمل میکند که با بسته بندی فاضلاب و تحویل آنها به باکتری های بی هوازی کمک شایانی به تصفیه فاضلاب خروجی از مجتمع های مسکونی و ... می نماید.

پساب خروجی ازسپتیک تانک فاضلاب دارای آلودگی حداکثر معادل 50درصد آلودگی اولیه است.

مخزن سپتیک تانک با استفاده از یک دیواره داخلی، به دو قسمت تقسیم می گردد که فاضلاب دفع شده از لوله های بهداشتی، پس از آنکه وارد مخزن سپتیک می شوند به دلیل کاهش سرعت جریان، قسمتی از مواد معلق و همچنین سنگین آن ته نشین می شود و به شکل لجن در انتهای مخزن قرار می گیرد.

پس از آنکه فاضلاب در قسمت اول انباشته شد، در مرحله بعد باکتری های بی هوازی شروع به تجزیه مواد آلی و معدنی موجود در فاضلاب نموده و به نوعی، هضم فاضلاب صورت می گیرد و فاضلاب موجود را به پساب تبدیل می کند.

در انتها می توان پساب خروجی سپتیک تانک را به سمت فاضلاب شهری یا چاه جاذب هدایت نمود و از آلودگی محیط زیست جلوگیری کرد.

با توجه به مزیت سپتیک تانک فاضلاب در جهت کاهش بار آلودگی زیست محیطی و مواد آلی فاضلاب، امروزه استفاده از این محصول به عنوان یک راه حل مناسب در جهت دفع فاضلاب در نظر گرفته می شود.

انواع سپتیک تانک تولید شده بر اساس جنس تولیدی آن، قابلیت نصب و راه اندازی در محل پروژه را دارا می باشد که نصب آن با توجه به حالت پیش ساخته سپتیک، بصورت ساده و آسان می باشد.

هر سپتیک تانک از اجزای زیر تشکیل شده است:

سیستم ورودی فاضلاب – شامل لوله و بافل ورودی؛
مخزن اولیه – بیشترین حجم سپتیک تانک را به خود اختصاص داده و معمولا ۶۰ الی ۷۰ درصد حجم کل سپتیک تانک مربوط به این بخش است؛
دیواره جداکننده – که باعث جلوگیری از ورود لجن و چربی به مخزن زلال ساز می شود؛
مخزن زلال ساز – این مخزن تقریبا ۳۰ درصد حجم کل سپتیک تانک را شامل شده و در آن فاضلاب عاری از مواد قابل ته نشینی و شناوری تجمع می یابد؛
مجرای خروج بیوگاز (وِنت) – از طریق این مجرا گازهای تولید شده ناشی از فرآیندهای بی هوازی از سپتیک تانک خارج می گردد؛
سیستم خروجی فاضلاب از سپتیک تانک – شامل بافل و لوله خروجی سپتیک تانک می باشد؛
مَنهول (ManHole) هایی جهت دسترسی به داخل سپتیک.